Список исполнителей

 

Турагалов  Муротхўжа Очилович

 

ТОШКЕНТАГРОКИМЁХИМОЯ” худудий акциядорлик жамияти директори (25.10.2019 й.)
Тугилган йили ва жойи: 1974 й, Тошкент вилояти Чиноз тумани
Маълумоти: олий, Самарканд кишлок хужалик институти (1997 й.) Мухандис механик.

 

Уразметов Музаффар Илхомбоевич

 

 

«ТОШКЕНТАГРОКИМЁХИМОЯ» худудий акциядорлик жамиятининг усимликларни химоя килиш буйича  директори уринбосари    (15.03.2018 й.)
Тугилган йили ва жойи: 1979 й., Коракалпогистон Республикаси, Амударё тумани
Маълумоти: олий, Тошкент давлат аграр университети  (2006 й.), Энтомология йуналиши буйича бакалавр.

 

 

Нурумбетов Гуломжон Мадатбоевич

 

 

«ТОШКЕНТАГРОКИМЁХИМОЯ» худудий акциядорлик жамияти директор уринбосари – “Кишлок хужалиги корхоналарини минерал угитларга булган талабини урганиш ва уларни етказиб берилишини мувофиклаштириш, кимёвий воситалар логистикаси ва агрокимёвий хизматлар курсатиш” булими бошлиги  (16.12.2016 й.)
Тугилган йили ва жойи: 1981 й., Коракалпогистон Республикаси, Беруний тумани
Маълумоти: олий, Тошкент Давлат техника университети (2003 й.)  Информатика ва ахборот технологиялари йуналиши буйича бакалавр.

.

Абдазимов Мурод Илхомович

 

 

ТОШКЕНТАГРОКИМЁХИМОЯ” худудий акциядорлик жамиятининг молиявий масалалар буйича директор уринбосари – “Иктисодий тахлил ва прогнозлаштириш” булими бошлиги   (10.05.2018 й.)
Тугилган йили ва жойи: 1978 й., Тошкент вилояти, Пискент тумани
Маълумоти: олий, Тошкент Давлат иктисодиёт университети (2000 й.). Бухгалтерия хисоби ва аудит. Банк молия академияси (2012 й.) Иктисодчи.

 

 

 

Раззоков Улугбек Абдигаппарович

 

 

«ТОШКЕНТАГРОКИМЁХИМОЯ» худудий акциядорлик жамиятининг  “Хукукий хизмат” булими бошлиги (16.12.2016 й.)
Тугилган йили ва жойи: 1982 й., Тошкент вилояти, Уртачирчик тумани
Маълумоти: Олий, Тошкент Давлат юридик университети (2004 й.). Хукукшунос.

.

 

Боликулов Рустам Уролович

 

 

«ТОШКЕНТАГРОКИМЁХИМОЯ» худудий акциядорлик жамиятининг корпоратив маслахатчиси (16.12.2016 й.)
Тугилган йили ва жойи: 1962 йил, Самарканд вилояти Кушработ тумани.
Маълумоти: Олий, Тошкент халк хужалиги институти (1988 й.)  Иктисодчи.

.

Давлетова Раъно Ашировна

 

 

«ТОШКЕНТАГРОКИМЁХИМОЯ» худудий акциядорлик жамиятининг “Ходимларни бошкариш буйича хизмат” булими бошлиги (16.12.2016 й.)
Тугилган йили ва жойи: 1963 й., Тошкент вилояти, Зангиота тумани
Маълумоти: Олий, Тошкент поитехника институти (1981 й.). Архитектор.

.


Наши контакты

Тел: +998 71 283-08-04

e-mail: kansel@ttao.uz

Наш адрес

Зангиота тумани, Хонобод к.ф.й, Халка йули, Иссикхона кучаси 1-уй. Ориентир: KORZINKA Супермаркет

 

 

 

 

e-mail